1737 Harmanus Gonggrijp te Harlingen, luitenant ter zee