1893 Theodorus Roorda, slager en koopman te Harlingen koopt op 04-11-1893 de helft van een huis met schuur voor fl. 700,- van Jacob Roorda