1888 Theodorus en Jacob Roorda, slagers kopen op 05-11-1888 een huis met schuur voor fl. 1813,- van Herke Yges Mulder