1869 Herke Yges Mulder koopt op 29-04-1869 2 huizen, stalling en wagenhuis voor fl. 4000,- Jacobus Schouwstra te Beers en Tjeerd Schouwstra namens Aukje Schouwstra weduwe van Lieuwe van der Wal