1809 Pieter Sipkes van der Wal, Mr. wagenmaker koopt op 10-03-1809 een huis en grofsmederij met een daarbij aangebouwde woning ten oosten, staande en gelegen op de dijk bij de oosterpoort zijnde TO 2 en TO 3, bij de verkoper bewoond en gebruikt zijnde de aangebouwde woning en erf op 12 mei 1809 vrij te aanvaarden, TO 3 huis met smederij nog bezwaard met 10 jaren huur bij Wopke Ykes, voor 26 cg jaarlijks, en belast met 14 stuivers jaarlijkse grondpacht te betalen aan de stad Franeker, aldus in koop bekomen van Nies Nieses Post, Mr. Grofsmid voor de somma van 900 cg te betalen in alhier gangbaar grof zilvergeld in een termijn bij het tekenen der koopbrief.