1917 Afbraak oostelijk deel achterhuis en verkoop oostelijk deel achtererf aan Jan Hibma (Turfkade nr. 6 en 7) zie kad. nr. 2605