1740 Ybeltje van Houwerda (Holwerda) en de erven van Arnoldus Strick