1852 Jan Bogtstra, tabaksfabrikant en wijnhandelaar koopt op 8-11-1852 een huis met tuin voor fl. 1100,- van Trijntje Sikkes Brouwer weduwe van Pieter van der Wal