1833 Pieter Waardenburg, politiedienaar koopt op 8-2-1833 een huis voor fl. 600,- van Elisabeth Wolnek weduwe van Jan Klases van den Bank