1919 Verkoop oostelijk deel erf aan Jacob Swart, koster en winkelier te Leeuwarden