1916 Bartholomeus Hubertus Dechesne, koopman en Popke van der Werf, groentehandelaar kopen 5-6-1916 een complex huizen en pakhuis voor fl. 9982,- van Douwe Feikema executeur testamentair van wijlen Jan Bogtstra.