1877 Samenvoeging van dit pand met het pand , kad. nr. 299, ten zuiden tot een complex, zijnde het zuidelijke pand een pakhuis