1862 Brechtje Salverda en Jan Bogtstra, tabaksfabrikant en wijnhandelaar