1870 Restant voormalige blauververij wordt verbouwd tot kamerwoninkje en verhuurd aan Jan Bogtstra