1932 Haije Haitsma, slager te Arum koopt op 29-3-1932 een winkelhuis met tuin van de NV verzekeringsmaatschappij “Sint Petrus”te Utrecht omdat Abel Baanstra niet meer aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen