1889 Jacobus Sijbes Terpstra, vleeshouwer koopt op 9-12-1889 een winkelhuis voor fl. 1803,- van Jacob Laurentius de Vreeze te Leeuwarden, pakhuis en oosterlijk deel erf wordt verkocht aan Jan Bogstra voor fl. 351,-