1791 Catharina Bernardus Koelman, weduwe van Jan Joekes van der Wal