1731 erven van Tjerk Ates Jorritsma zijnde Hiltje Ates Gelterp en Ate Dirks Jorritsma met zijn vrouw Froukje Douwes Beteringhe