1916 Riemer Lieuwe Wijnia, notaris klerk en gem. ontvanger koopt op 15-5-1916 een deftig herenhuis met bleek, erf en tuin voor fl. 5197,- van Paulus Oosterhaven