1890 Uitbreiding achter noordzijde erf d.m.v. nieuwbouw