1884 Jacobus Laurentius de Vreeze, boekhandelaar te Leeuwarden