1822 Theodorus Ensink, katoendrukker, koopt op 30-12-1822 een huis met erf en schuur voor fl. 771,- van Dirk Jellema erfgenaam van Willem van der Klas