1728 Hiltje Ates Gelterp, weduwe van Sipke Sipkes Adama