1918 Afbraak van gehele pand en bakkerij en verkoop schuur aan Johannes Kortrijk, zie kad. nr. 2674