1864 Verbouw, uitbreiding achter oostwaards d.m.v. nieuwbouw en aanleg binnenplaats