1817 Haije Reins van der Werf, mr bakker en koopman, koopt op 17-5-1817 een royaal huis met bakkerij, achterhuis, erf en zomerhuis voor. Fl. 1100,- van Klaas Johannes Jongsma