1798 Meindert Paulus Andala en Maria Bootsma kopen op 9-3-1798 een deftig en wel ter nering staand huis en hof van Dina van der Laan, weduwe van Klaas Klases de Jong. De bakkerij gereedschappen zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht.