1770 Klaas Klases de Jong, mr bakker en Dina Jacobs van Lanen, echtelieden te St. Jacob doch thans alhier wonende, kopen op 21-9-1770 een deftig huis met bakkerij, achterhuis en schuur staande en gelegen nabij de drie bruggen, van Rienk Hijlkes, mr bakker. Bij de verkoper bewoond en gebruikt geweest tot 1-9-1770. De verkoper heeft vrij gebruik van het achterhuis en het zomerhuis tot 12 mei 1771. Doch de schuur mogen de kopers terstond gebruiken. De bakkers gereedschappen, turf, granen etc. moeten op taxatie worden overgenomen. Begerechtigd met een vrije steeg ten westen .