1799 Klaas Johannes Jongstra, Mr. bakker en rooms katholieke armbezorger en Gerbig Pieters Andringa kopen op 27-9-1799 een zeer groote en deftige huizinge, staande nabij de 3 bruggen, van Meindert Paulus Andela, deze huizinge bestaande uit een ruim voorhuis, zijkamer, een schrijf comptoir, een royale gang alsmede diverse royale boven en beneden vertrekken, een hegte graanzolder voor 50 lasten graan, achter een groot pakhuis en een zeer plaisierig zomerhuis met uitzicht over de stadwal, een put, een regenbak en een ruime steeg. Naastelegers zijn de weduwe van Jan Joekes en steeg noord, stadwal oost, straat en diept west.