1851 Dirk Ringnalda, verver te Harlingen, koopt op 20-10-1851 een huis voor fl. 2500,- van Dirk Steens