1897 Johannes Dominicus Ettema, bakker te Wijtgaard koopt op 4-1-1897 een huis met bakkerij voor fl. 3753,- van Jelle Wobma