1861 Sietze Jans van der Steeg, bakker en castelein koopt op 12-5-1861 een logement “de zon” met plaats en bleek genaamd dat de laatste tijd vertimmerd en vernieuwd is voor fl. 1400,- Bij Johannes Bolta in huur voor fl. 180,- per jaar. Achterhuis thans als slagerij in gebruik. Logement is ook veerhuis voor Leeuwarden, Harlingen en Sexbierum.