1791 Jan Fransen Kouwenburg, huisman te Achlum koopt op 21-10-1791 een deftig huis, vanouds ‘De Gulden Engel’ genaamd, thans logement ‘De Zon’ genaamd, en een pakhuis, staande en gelegen bij de drie bruggen, van Johannes Schurer, Mr. chirurgijn en pedel der Academie te Franeker. Pakhuis en kelders bij Jacob Popta in huur. De bovenkamers in huur bij studenten.