1760 Eede Pieters Richarts, bakkergezel te Hoorn, koopt op 5-12-1760 een deftig en wel ter nering staand huis met erf, staande en gelegen nabij het plat, van Antje Everts weduwe van wijlen de burger hopman Marten Jans de Jager. Bij de verkoperse bewoond