1872 Idsert Ates van der Meer, brood en banketbakker koopt op 13-05-1872 het huis met bakkerij te Franeker, T.N. nr. 63 voor de koopsom van fl. 3400 van Jelke Rinses Kreger, bakker Notaris: Gijsbertus Schot. Kantoor: Franeker II.