1803 Sipke Jans Faber, Mr. bakker en Martha Ymes Ymessen kopen op 4-2-1803 voor hun zoon Jan Sipkes Faber een huis en bakkerij van Eelke Herkes Zijlstra en Jeltje Everts. Bij verkopers bewoond.