1766 Namkje Joukes Schultetus, weduwe van Eede Pieters Richarts