1694 Judith Jurjens van der Ley, weduwe van professor Ulricus Zacarias Huber