1819 J.M. van Bijema thoe Kingma, grietman van Franekeradeel te Zweins