1758 Petrus Wielinga, mede advocaat voor den Hove van Friesland en ontvanger van de boelgoederen te Leeuwarden.