1713 Hof, maakte deel uit van een stins die in de 15e eeuw eigendom was van Hessel van Martena een waar Amalia van Grombach heeft gewoond. Een deel van de stins werd in 1500 afgebroken en de stenen en balken werden gebruikt voor vestingwerken i.v.m. beleg van Franeker.