1713 Doetje Hendriks, meerderjarige vrijster en koopvrouw