24-6-1765 Johannes Ratelband, theologie professor ordinarus aan lands academie, koop een voortreffelijk huis met royale tuin, staande en gelegen tegenover de vismarkt, van Agidius Gillessen, beroepen professor in de heilige gods geleerdheid te Leiden en vrouwe Petronella Cornelia Willekens thans woonachtig te Franeker. De losse goederen als de ijzeren standers in de daagse kamer, de kleerstokken en mangeltafels in de bovenkamer en de boonstokken in de tuin zullen op taxatie worden verkocht. Bij de verkopers bewoond tot hun vertrek naar Leiden in de maand juni.