19-9-1755. (voormalige Ockingastins) Agidius Gillessen, beroepen professor in de heilige gods geleerdheid en vrouwe Petronella Cornelia Willekens kopen een groot en schoon huis met hof, staande en gelegen over de vismarkt van Maria Elisabeth Melchiors huisvrouw van de heer Zacharias Gerroltsma J U Doctor en secretaris van de edel mogende heren curatoren der provinciale academie te Franeker en wonende te Leeuwarden last en procuratie hebbende van de broeder en resp. schoonbroeder Johannes Albartus Melchiors. Bij kopers bewoond