17-4-1807 Isaac Telting, secretaris en Maria Allardi kopen een huis, tuin, stalling en wagenhuis van Jacobus Salverda J.U.Doctor te Leeuwarden namens zijn kinderen, Mathijs te Groningen, Alida met haar man Marcus Busch te Groningen en Sufridus Salverda te Leeuwarden. Begerechtigd met een vrije steeg en uitgang op het noord zz. Bij verkoper bewoond. De losse goederen als een kachel, bed en kastplanken, losse kasten, linnestokken, tuingereedschappen, diverse kast en broeibakken, boon en bloemstokken, alsmede drie paarden, twee wagens, een sjees en slee zullen niet in de koop versmelten, doch op taxatie worden verkocht. Dat de deur tussen de tuin en het houtstek door de koper zal worden weggenomen en de ruimte door de koper zal moeten worden dicht gemetseld. De verkopers zullen de beide deuren in de schuur ten oosten van de stalling en het wagenhuis, door welke deuren men uit de schuur in de steeg komt, dicht moeten maken, vermits de schuur geen nadeel aan de steeg behoud.