1921 Elisabeth Smit veehouderse te Tzum weduwe van Doekle Reins Dijkstra verklaard op 24-01-1921 verkocht te hebben en bij deze in volle eigendom overgedragen en gegeven aan Eelke Mobach sigaren fabrikant te Franeker een burgerhuis met keuken, plaats en bleek staande aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 1931 te Franeker voor de somma van fl. 3500,- te betalen op 22 februari 1921 in een termijn.