1920 Op 9 maart 1920 in het logement “Het hof van Holland ” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Wilhelmus of Willem Jans Zeinstra veehouder te Franeker een winkelhuis nr. 31 staande in de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 602, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1920, de eigendoms lasten zullen voor de koper ingaan op 1 januari 1920, de muntgasleiding en ornamenten in het perceel behoren aan de gasfabriek, de koper is verplicht het perceel tegen barndschade te verzekeren bij een maatschappij naar eigen keuze, de kopers zullen de bestaande en nog te maken afscheidingen en voor zover het nodig is onderhouden in het algemeen, de koper moet de toonbank en winkelstellingen over nemen voor fl. 25,- Het eerste bod wordt gedaan door Sietze Riemersma bakker te Franeker met fl. 2252,- Op dinsdag 23 maart 1920 in het logement “De Bogt fen Gunee “te Franeker is het hoogste bod van Geert de Haan grondwerker te Midlum en Hendrikus Nicolaas Hergaarden timmerman wonende te Franeker met en fl. 3002,- te betalen op 30 april 1920.