1913 in logement “De nieuwe Doelen” te Franeker wordt bij publieke veiling op 10-2-1913 te koop aangeboden door Riemer Lieuwes Wijnia notarisklerk en de heer Willem Scheer koopman wondende te Blokzijl als gemachtigde lastgevers van Steven Scheer koopman te Franeker, een winkelhuis met overdekte steeg, plaats, bleek, tuintje en pakhuis staande en gelegen aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2122, voor de overname van twee toonbanken met marmeren bladen, twee winkelkasten staande aan de zijwanden, twee glazen etalagehekjes waar koperen roedes aan zijn bevestigd, een drie pits en twee pits gaskroon, twee planken en twee lancaster rolgordijnen die voor de ramen hangen, gaslampen in de woonkamer en in de keuken, het kippenhok en hondenhok op het erf, spullen in het washok, de gaslampen in de boven voorkamer, gaslampje in het portaal en vier zonneschermen moet fl. 160,- worden betaald, Na enig oponthoud laat de notaris weten dat Willen Scheer zich niet meer als gelastigde van zijn broeder zal optreden en alleen Riemer Winia gemachtigde is, het eerste bod wordt gedaan door Albert Zijlstra slager te Franeker met fl. 3856,- Op 24 februari 1913 in logement “Het Posthuis” van mejuffrouw de weduwe van Limburg bied de heer Jacob Nijdam timmerman te Franeker fl. 4066,- als mondeling gemachtigde van Jan Noordenbos kruidenier woonachtig te Franeker waarna het perceel finaal wordt toegewezen.