1912 Tietje Dijkstra woonachtig te Franeker weduwe van wijlen Dirk Miedema verklaard op 17-02-1912 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Steven Scheer koopman wonende te Sneek een woon en winkelhuis staande en gelegen aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2122, de winkelstanders, de aanwezige kar, schalen en gewichten en maten zullen niet in de koop versmelten doch op taxatie worden verkocht, de aanvaarding kan gescheiden op 12 mei 1912 maar pas nadat de volledige koopsom is betaald, maar de koper heeft de bevoegheid om op 1 mei te beginnen met vertimmeringen die hij nodig acht, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 4000,- te betalen in een termijn op 12 mei 1912.