1898 Verbouw, afbraak deel van werkplaats en restant westzijde bij pand ten westen gevoegd